Header image

„ENERSTENOS" įmonių grupė – Pranašumas Jūsų verslui!

PERKIRPTA SIMBOLINĖ „ČERVENĖS“ KATILINĖS ATIDARYMO JUOSTELĖ

2019 11 22

2019 m. lapkričio 21 d. įvyko iškilminga Červenės miesto šilumos tinklų atidarymo ceremonija. Pagal sutartį su УП «Червенское» ЖКХ, „ENERSTENOS“ įmonių grupė atliko darbus „iki rakto“, suprojektavo, pagamino pagrindinę įrangą, sumontavo, paleido ir suderino.

Pastatytoje katilinėje yra įrengti du po 5 MW ir vienas 2 MW galios katilai, kūrenami biokuru (iki 55 proc. drėgnumo medžio skiedra) su jiems skirtu 1,896 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu. Taip pat du po 3 MW galios dujomis kūrenami katilai su jiems skirtais kondensaciniais ekonomaizeriais. Didžiuojamės, kad objekte įrengti kondensaciniai ekonomaizeriai yra pirmieji tokio tipo įrenginiai Baltarusijoje ir jie suprojektuoti bei pagaminti mūsų įmonėje.

Projekto apimtyse taip pat buvo šilumos tiekimo tinklų keitimas. Viso pakeista daugiau kaip 11 km šilumos tiekimo tinklų, iš kurių daugiau kaip 70 %  miesto centre.

Tai – antras per paskutinius trejus metus bioenergetikos objektas Baltarusijoje. Katilinėje sumontuota efektyvi įranga leis ne tik užtikrinti patikimą katilinės darbą mažiausiomis sąnaudomis, bet ir šilumos gamybai naudojant atsinaujinančiuosius  energijos išteklius – biokurą (biomasę) – sumažins aplinkos taršą.