Header image

Projektų įgyvendinimas nuo idėjos „iki rakto"

BENDRAM VERSLO IR MOKSLO PROJEKTUI – 1,246 MLN. EURŲ EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO FINANSAVIMAS

2020 07 10

 

ES

 

Viena didžiausių energetikos įmonių Baltijos šalyse UAB „Enerstena“ drauge su Kauno technologijos universitetu (KTU) ir Lietuvos energetikos institutu (LEI) gavo 1,246 mln. eurų dalinį Europos regioninės plėtros fondo finansavimą projektui įgyvendinti pagal priemonę „Eksperimentas“. Bendras projekto „Daugiafunkcinės biomasės energetikos technologijos MultiBET“ biudžetas siekia 1,942 mln. eurų. Projekte numatyta papildyti mokslinių tyrimų laboratoriją nauja matavimų įranga, vykdyti mokslines tiriamąsias veiklas, kurti naujus eko-inovatyvius gaminius.

Šių metų liepos mėnesį startuojantis projektas truks trejus metus. Svarbu pažymėti, kad projekto metu bus panaudota ankstesnio, taip pat Europos regioninės plėtros fondo finansuoto „Intelekto“ projekto metu sukaupta patirtis ir sukurta įmonės MTEP infrastruktūra, išlaikytas mokslinių tyrimų tęstinumas. Atsižvelgiant į naujausias pasaulines atsinaujinančios energetikos ir žiedinės ekonomikos tendencijas, bus kuriamos naujos kartos biomasės energetikos technologijos ir įrenginiai. Projekto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose dalyvaus daugiau nei  40 tyrėjų.

Projekto metu bus sukurti 4 inovatyvūs produktai: multifunkcinė biokuro pakura,  multifunkcinė emisijų ir korozijos redukavimo technologija, multifunkcinė kietųjų ir dujinių teršalų filtravimo sistema ir multifunkcinis agroatliekų degiklis. Išskirtinė visų kuriamų produktų ypatybė – jų daugiafunkciškumas. Bus įdiegtos galimybės deginti įvairialypį biokurą, iš biomasės gaminti ne tik šilumą, bet ir aukštesnės pridėtinės vertės produktus, pritaikyti daugialaipsnius degimo proceso valdymo metodus bei veiksmingas degimo produktų valymo technologijas. Visi šie įrengimai po trejų metų bus siūlomi klientams.

Pagal ES struktūrinių fondų priemonės „Eksperimentas“  kvietimą Nr.1 viso buvo pateiktos 262 paraiškos. „Enerstenos“ paraiška vertinimo metu surinko 85,5 balus iš 100 galimų – ir tai yra geriausias įvertinimas tarp visų paraiškų.

Paraiškas atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas ir kurti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros bei inovacijų infrastruktūrą pagal šią priemonę galėjo teikti tiek jau veikiančios, tiek įsteigtos naujos įmonės. 

Pagrindinė „Enerstenos“ įmonių grupės veikla yra pramoninės technologinės biokuro katilinių ir kogeneracinių jėgainių įrangos projektavimas ir gamyba. „Enerstenos“ įmonių grupę sudaro penkios bendrovės Lietuvoje, taip pat įmonės Suomijoje ir Latvijoje. „Enerstenos“ įmonių grupė yra viena didžiausių energetikos įmonių Baltijos šalyse. Įmonė teikia efektyviausius energijos gamybos sprendimus: projektuoja ir gamina pakuras, katilus, kondensacinius ekonomaizerius ir kitą technologinę biokuro energetikos įrangą. Metinė „Enerstenos“ įmonių grupės apyvarta 2019 m. siekė 23,8 mln. eurų, įmonių grupėje dirba daugiau kaip 200 darbuotojų. Be veiklos Lietuvoje „Enerstenos grupė“ vykdo projektus Suomijoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje.