Header image

„ENERSTENOS" įmonių grupė – Pranašumas Jūsų verslui!

Istorija

Trumpas įmonės veiklos aprašymas  

2002-04-02 Įmonė pradėjo savo veiklą.
2003-12-05 Suteiktas LR Aplinkos ministerijos atestatas, suteikiantis teisę atlikti ypatingos svarbos statinių statybos darbus (šilumos gamyba iki 60 MW).
2007-08-15 Įdiegta kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001 ir ISO 14001 standartus.
2008-08-15 Įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti BS OHSAS 18001 standartą.
2009-02-13 Suteiktas LR Aplinkos ministerijos atestatas, suteikiantis teisę atlikti ypatingos svarbos statinių statybos darbus (šilumos gamyba – iki 500 MW).
2010-09-14 Suteiktas LR Aplinkos ministerijos atestatas, suteikiantis teisę atlikti ypatingo statinio ir ypatingo statinio dalies projektavimo darbus (šilumos gamyba – iki 120 MW vienetinės galios).
2012-08-09 Įmonės gaminama įranga sertifikuota Baltarusijos rinkai.
2013-05-23 Įsigijus UAB „Termotechnika” ir UAB „Elinta VS” (pervadinta į UAB „Enerstena VS”), sukurta 4 įmones siejanti įmonių grupė.
2014-01-02 Įmonės gaminama įranga pradėta eksportuoti į užsienio rinkas.
2014-01-29 Įmonės gaminama įranga sertifikuota Rusijos rinkai.
2015-02-02 Įsteigta kontroliuojančioji bendrovė „Enerstenos grupė”.
2015-05-06 Įteigta ir įregistruota UAB „Enerstenos grupė” dukterinė įmonė Latvijoje SIA „Enerstena Latvija”.
2015-09-23 Įsteigta ir įregistruota UAB „Enerstenos grupė” dukterinė įmonė Ukrainoje – ТОВ «ЕНЕРСТЕНА УКРАЇНА».
2015-12-08 Įsteigta bendrovė „Enerstenos gamyba”.
2015-12-15 Įsteigta ir įregistruota UAB „Enerstenos grupė” dukterinė įmonė Estijoje – OÜ „Enerstena Eesti”.
2016-04-01 Įsteigta bendrovė „Enerstenos projektavimas”.
2016-05-23 Įsigyta Suomijos kompanija „Nakkila Boilers” Oy.