Header image activity

Kuro laboratorija

Kuro laboratorijos vedėja ir kokybės vadybininkė
Jolita Mockuvienė
Mob. +370 685 73046
jolita.mockuviene@enerstena.lt


NEŠALIŠKUMAS – KOKYBĖ – OPERATYVUMAS

AKREDITUOTA kuro laboratorija – nešališka kietojo kuro tyrimų laboratorija, kurioje atliekami plataus  spektro kieto kuro tyrimai, išbandomos naujos kuro rūšys. Kuro laboratorija, atlikdama visišką kuro analizę ir atsižvelgdama į kuro ypatumus, padeda inžinieriams parinkti medžiagas, naudojamas katilų gamybai, arba tobulinti kuro deginimo technologijas.
Kuro laboratorija vadovaujasi kokybės politika, užtikrinančia gerą profesinę praktiką, bešališkumą ir kokybišką tyrimų atlikimą. Laboratorija laikosi informacijos neskelbimo politikos, tyrimų rezultatai yra konfidencialūs ir pateikiami užsakovui tik jo pasirinktu būdu.

Kuro laboratorijos paslaugos:

  • pagrindinių biokuro kokybės parametrų – drėgmės, peleningumo, šilumingumo (kaloringumo) nustatymas;
  • visiškai arba daliniai kompleksiniai biokuro tyrimai;
  • kuro sudėties tyrimai;
  • Kuro savybių įvertinimas kuro degimo technologiniu požiūriu;
  • teršalų emisijų (NOx, SO2 ir kt.) prognozė pagal kuro sudėties duomenis;
  • paslaugos pagal užsakovų pageidavimus (tyrimo duomenų analizė ir kt.).

Akreditacija1

REKLAMINIS BUKLETAS
TYRIMO UŽSAKYMAS