NOWY PROJEKT ENERSTENA – ZAŁOŻENIE LABORATORIUM BNRE

2019 08 21

W dn. 1 kwietnia 2017 r. UAB „Enerstena“ zainicjowała trzyletni, częściowo finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt „Badanie i tworzenie technologii na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania biopaliw i redukcji emisji" o wartości około 2,4 mln euro. Partnerzy projektu - Uniwersytet Techniczny w Kownie oraz Litewski Instytut Energii. Projekt zakłada wyposażenie laboratorium badań naukowych i rozwoju eksperymentalnego (BNRE), prowadzenie badań naukowych w kierunku opracowania nowych, innowacyjnych i ekologicznych produktów.

Z satysfakcją stwierdzamy, że po dwóch latach mamy gruntownie odnowioną jednostkę badawczo-rozwojową. Działania badawcze projektu dobiegają końca i w laboratorium BNRE powstają doświadczalne stanowiska oraz makiety. W fazie eksperymentalnego rozwoju, czyli do końca projektu, powstanie aż 9 innowacyjnych prototypów, które po kilku latach zaoferujemy naszym klientom.

Laboratorium BNRE zostanie wyposażone w nowoczesne urządzenia do pomiaru i analizy, eksperymentalne wyposażenie technologiczne i przyczyni się do rozwoju innowacyjnych technologii biopaliwowych, charakteryzujących się obniżoną emisją oraz jeszcze większymi możliwościami wykorzystania biopaliw.