Header image

Biokuro katilinių technologinės įrangos gamyba

PASIRAŠYTA BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

2018 04 09

Balandžio 3 dieną pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Kauno technologijos universiteto, Lietuvos energetikos instituto, AB „Kauno energija“ ir UAB „ENERSTENA“.

Visi partneriai sutarė toliau stiprinti bendradarbiavimą, siekiant lyderystės biomasės energetikos srityje Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.

Pagrindiniai sutarties tikslai:

  • mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų vystymas biomasės energetikos srityje;
  • bendras dalyvavimas Lietuvos ir tarptautiniuose MTEPI projektuose;
  • bendradarbiavimas, rengiant biomasės energetikos specialistus ir tobulinant studijų procesą;
  • biomasės energetikos efektyvumo, ekonomiškumo, ekologiškumo ir patrauklumo vartotojui didinimas.

Pažangios biomasės energetikos technologijos atveria kelius gaminti ne tik šilumą, garą, elektros energiją, bet ir naujus vertingus produktus – sintezės dujas, biometaną, sintetinius skystuosius angliavandenilius.

Sutarties partneriai jau turi patirties, kartu dalyvaujant mokslinių tyrimų veiklose įvairiuose projektuose (Intelektas LT, Horizon2020, InoklasterLT).

Tai yra puikus technologijų kūrėjų, gamintojų ir vartotojų, mokslo, studijų ir verslo partnerystės pavyzdys.

Simboliška, kad šią sutartį pasirašė keturios Kauno – Lietuvos biomasės technologijų lyderio – įmonės ir organizacijos.