Header image

„ENERSTENOS" įmonių grupė – Pranašumas Jūsų verslui!

Apie grupę


„ENERSTENOS" įmonių grupė yra gerai žinoma Lietuvoje bei užsienyje, išsiskirianti biomasės deginimo technologijomis. Energetikos rinkoje dirbame nuo 2002 m. Turime sukūrę savą technologiją, įsteigę mokslo ir tyrimų centrą, subūrę stipriausių profesionalų komandą. Visa tai mums leidžia pasiūlyti klientams efektyviausius energijos gamybos sprendimus: projektuojame ir gaminame biokuro katilus, kondensacinius ekonomaizerius, pakuras ir kitą technologinę biokuro katilinių įrangą. Įgyvendinamus projektus atliekame nuo idėjos „iki rakto", teikiame eksploatavimo paslaugas.

„ENERSTENOS" įmonių grupė – pranašumas Jūsų verslui!

Generalinis direktorius Virginijus Ramanauskas


Misija
 - 

Klientams - Kuriame, gaminame ir diegiame efektyvias biomasės energetikos bei energijos taupymo sistemas. 

Darbuotojams - Bendradarbiaudami kuriame atsakomybe ir pagarba paremtą aplinką, kurioje tobulėjame ir esame vertinami.

Akcininkams - Dirbdami Enerstenos įmonių grupėje mes siekiame stabilaus įmonės vertės augimo.

Visuomenei - Mūsų indėlis į visuomenę yra mažinti aplinkos taršą ir išteklių naudojimą, kuriant efektyvius energijos gamybos sprendimus.

 

Vizija – būti lyderiu energetikos srityje.

Vertybės – atsakomybė, kompetencija, komandinis darbas, lankstumas ir dinamiškumas, siekimas pirmauti.


Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika čia.

Asmens duomenų tvarkymas čia.

PAGRINDINĖ BROŠIŪRA VAIZDO KLIPAS REGISTRACIJA VIZITUI


„ENERSTENOS“ įmonių grupės privalumai, leidžiantys pasiūlyti efektyviausius sprendimus energetikos srityje:

- Nuosava technologija, stipri energetikos ir pramonės įrenginių gamykla.

- Profesionalų komanda. Įmonių grupėje dirba per 360 darbuotojų, visi vadovaujantys darbuotojai turi techninį aukštąjį išsilavinimą, dauguma jų yra Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos nariai, turintys visus veiklai būtinus atestatus.

- Mokslinių tyrimų centras su jame veikiančia akredituota kuro laboratorija - tobulinti esamas, kurti naujas technologijas.

- Galimybių studija. Mes atliekame teisinį, techninį, ekonominį situacijos/objekto vertinimą ir parenkame priimtiniausią galimų investicijų variantą. Užsakovui parengiame detalų objekto įgyvendinimo planą.

- Visas ciklas: nuo profesionalaus pasiūlymo iki visiško įgyvendinimo bei eksploatacinės priežiūros.

„ENERSTENOS" įmonių grupė dalinasi savo patirtimi ir semiasi žinių iš kitų savo srities prefesionalų, būdama šių asociacijų nare:

- Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma" www.biokuras.lt

- Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų www.chamber.lt

- Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos www.lacc.lt

- Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos

- Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos http://www.pramone.lt

- Latvijos biomasės asociacijos LATbio http://latbio.lv

- Lietuvos marketingo asociacijos http://www.lima.lt

- Lietuvos pramonininkų konfederacijos http://www.lpk.lt

- Slėnio Nemunas asociacijos http://www.slenis-nemunas.lt/

- Ukrainos biomasės asociacijos UABio

- Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos (LGSPA) http://www.lgspa.lt/

- Lietuvos personalo valdymo profesionalų asociacijos http://pvpa.lt/

- Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos http://qualityassociation.lt/