Header image activity

Projektavimas

Direktorius

Saulius Akelaitis

Mob. 8 655 76651

saulius.akelaitis@enerstena.lt

projektavimas@enerstena.lt

 

Mes teikiame inžinerines paslaugas, susijusius su gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų bei inžinerinių statinių statyba. Ypatingą dėmesį skiriame kompleksiniam statinio projekto valdymui bei pastato konstrukcijų, mechanikos, elektros, procesų inžinerijos sprendimų optimizavimui. Didžioji dalis mūsų projektų susiję su energetikos, pramonės ir sandėliavimo bei infrastruktūros statiniais.

Naudodami naujausias projektavimo programas bei mūsų inžinierių patirtį mes galime pasiūlyti optimalius inžinerinius sprendimus.


UAB „Enerstenos projektavimas” veiklos pobūdis:

  • Priešprojektiniai darbai.  Teikiame priešprojektines paslaugas, tokias kaip galimybių studijos, projektiniai pasiūlymai, energetinių sistemų auditai ir kitos konsultacinės paslaugos. Atliekame teisinį, techninį, ekonominį situacijos/objekto vertinimą ir parenkame priimtiniausią galimų investicijų variantą. Užsakovui parengiame detalų objekto įgyvendinimo planą, objekto statybos techninę specifikaciją, projektavimo darbų užduotį. Taip pat esame pasiruošę profesionaliai atlikti darbus, kurie yra būtini prieš prasidedant projektavimui: užsakome inžinerinius tyrinėjimus,  skaičiuojame objekto reikalingus energetinius poreikius ir pagal juos išimame prisijungimo sąlygas prie inžinerinių tinklų, vykdome visuomenės informavimą apie būsimą objektą bei rengiame statinio projektinius pasiūlymus, organizuojame poveikio vertinimo procedūras bei teikiame kitas paslaugas.
  • Techninių projektų rengimas. Rengiame pilnos apimties objektų techninius projektus. Patyrę projekto vadovai yra atsakingi už projekto dalių tarpusavio suderinamumą. Įgalioti Statytojo gauname statybą leidžiantį dokumentą.
  • Darbo projektų rengimas. Mes neapsiribojame rengti darbo projektinę dokumentaciją tik savo parengtiems techniniams projektams. Sėkmingai detalizuojame ir kitų kompanijų techninių projektų sprendinius parengdami darbo projektus.
  • Konstrukcijų bei įrenginių brėžinių gamybai rengimas. Kvalifikuoti konstruktoriai gali parengti detalizuotus įvairių konstrukcijų brėžinius gamybai, rangovui beliks išsirinkti tik gamintoją. 
  • Adaptuojame užsienio partnerių projektavimo dokumentaciją pagal LR normas ir teisės aktus, parengiame trūkstamas projekto dalis iki techninio projekto lygio bei atliekame kitas paslaugas.

Siekiant išlaikyti „Enerstenos projektavimo" platų veiklos pobūdį, pas mus dirba 38 kvalifikuoti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą, projekto ar projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatus, suteikiančius teisę vadovauti ypatingų statinių projektams. Nuolat ieškome geriausių specialistų, kurie galėtų prisijungti prie kolektyvo, o esamus specialistus skatiname tobulėti keldami jų kvalifikaciją tiek Lietuvoje, tiek periodiškai stažuojantis užsienyje bei dalyvaujant įrangos gamintojų rengiamuose seminaruose.

Kvalifikuoti ir patyrę projektuotojai naudoja naujausią programinę įrangą, kuri leidžia modeliuoti projektinius sprendinius trimatėje (3D) erdvėje. Mechaninio vamzdynų atsparumo, įtempių būvio, deformacijų ir apkrovų į atramas skaičiavimas atliekamas kompiuterinėmis programomis pagal standarto EN13480 reikalavimus. Vamzdynai modeliuojami trimatėje aplinkoje iš standartinių EN, DIN, ANSI, GOST ar kitus standartus atitinkančių komponentų. Taip parenkamas optimalus ir ergonomiškas įrenginių, vamzdynų ir priežiūros aikštelių išdėstymas, užtikrinantis patikimą ir ilgaamžį įrangos veikimą, paprastą ir lengvą jos priežiūrą.

Vykdant vamzdynų ir įrenginių planavimą realiu laiku, atsižvelgiama į pastatų ir įrangos atraminių konstrukcijų išdėstymą. Tai leidžia jau projektavimo stadijoje pastebėti klaidas ir jas ištaisyti išvengiant neatitikimų statybos eigoje.

Projektavimo metu naudojame Bentley, Tekla, Autodesk kompanijų programinę įrangą.

 

Keletas projektinių darbų pavyzdžių, atspindinčių mūsų veiklos profilį:

  • Vilniaus kogeneracinės jėgainės statyba, biokuro dalis (LOT-2). Statytojas UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“.
  • Suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties projektas, Klaipėda. Statytojas AB „Klaipėdos nafta“.
  • Esamo sandėliavimo paskirties pastato rekonstrukcijos ir plėtros, Vilniaus pl. 16, Klaipėdoje, projektas. Statytojas UAB „Philip Morris Lietuva“.
  • 30 MW vandens šildymo katilinės su kondensaciniu ekonomaizeriu statyba Petrašiūnų elektrinėje, Kaune. Statytojas AB „Kauno energija“.
  • Magistralinio dujotiekio valymo ir diagnozavimo įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas, Lietuva. Statytojas AB „Amber Grid“.

Projektas ir projektinė dokumentacija rengiama bei įforminama laikantis Lietuvos Respublikos STR reglamentų, normų, teisės aktų ir kitų reikalavimų. Jei Užsakovas pageidauja – laikomės griežtesnių jo nurodytų normų ir atliekame skaičiavimus pagal jas.

Visa tai leidžia mums jaustis užtikrintiems savo darbo kokybe ir būti pasiruošusiems priimti naujus iššūkius.

Norėdami peržiūrėti mūsų bukletą spauskite čia.

UAB „Enerstenos projektavimas“ tipinės sutartys:

Siekiant supaprastinti bei pagreitinti sutarčių pasirašymo bei vykdymo procesą, Bendrovė santykiuose su subrangovais naudoja tipinę subrangos projektavimo darbų pirkimo sutartį, kurios bendrosios sąlygos iš anksto skelbiamos viešai.

BENDROSIOS SĄLYGOS, versija 2017-06-30. Norėdami peržiūrėti spauskite čia.